Andra pris i klassen med Gustav Pettersson som kartläsare.