fästpunkt med plåtar innan svetsning

 

främre fästplåt svetsad

Fästpunkt bur innan svets

svetsade fästblåtar för bur