Jag var hos Calle på BSCC för att hämta den nya FIA-godkända störtburen som hade kommit från England. Jag planerar att ändra en del detaljer på bilen så den kan uppfylla appendix K reglementet.