Långsammast och snabbast. (Vi kom näst sist, fast det var 65 startande och vi kom på 57 . vet inte om det låter bättre) Jag lärde mig mycket och bilen höll.

 

Riktigt uppkört i ravinen innan Sjöbobacken.